yazdırmaq

yazdırmaq
icb.
1. Yazmağa məcbur etmək, başqasına yazma işi gördürmək, başqası vasitəsilə yazmaq. Məktub yazdırmaq. Şagirdlərə imla yazdırmaq. – <Qurban> kisəsini çıxarıb iki şahı mollanın ovcuna sıxaraq: – Al, həmşəri! Bayramqabağı yenə məktub yazdıracağam. A. Ş.. Qızın məktubundan qeyzlənərək; Yanıqlı bir məktub yazdırdı ona. B. V.. Deyib (söyləyib) yazdırmaq – diktə etmək.
2. Siyahıya daxil etdirmək. Könüllü yazdırmaq. Əsgərliyə yazdırmaq.
3. Başını bağlatdırmaq. <Kərbəlayı Qubad:> Bu saat pulu ver, yoxsa gedib bu saat notariusu gətirrəm, evini yazdıraram. Ü. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • yazdırma — «Yazdırmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qeyd — 1. is. <ər.> 1. Qısa surətdə yazma. Bloknotda edilən qeydlər. – . . Gözləri yazı stolunun üstündəki qeydlərinə sataşdı. M. Hüs.. // Kitab və s. haşiyəsində, yaxud altında edilən işarə və ya yazılan yazı. Səhifənin altında çoxlu qeyd var. // …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • alışdırmaq — 1. f. 1. Yandırmaq, yaxud yanan şeyi daha da qızışdırmaq, alovlandırmaq. Ocağı alışdırmaq. Tonqalı alışdırmaq. Külək yanğını daha da alışdırıb gücləndirdi. – <İlyas:> İşdən qayıtdımmı, beş dəqiqənin içində görürsən, pilətəni alışdırdım. M.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çek — <ing.> 1. Təqdim edənə cari hesabdan müəyyən miqdarda pul verilməsi və ya onun hesabına keçirilməsi haqqında pul sahibinin sərəncamı olan sənəd. Rəhim bəy çeki <Turabın> əlindən dartıb aldı. Qol çəkdi. M. Hüs.. <Salmanov:>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diktə — <lat.> köhn. İmla. Diktə etmək – 1) başqasına eşitdirib yazdırmaq üçün ucadan söyləmək; 2) məc. zorla qəbul etdirməyə çalışmaq, əmr etmək, buyurmaq. Şərtlərini diktə etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • imla — is. <ər.> 1. Hər bir ədəbi dil üçün qəbul edilmiş vahid və düzgün yazı sistemi; orfoqrafiya. İmla qaydaları – hər hansı bir dildə düzgün yazma qayda və üsulları. İmla dərsi. İmla xatası. – Möhtərəm ədibimiz ingilislərin imlasının adını… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • keçirmək — 1. f. 1. Yönəldərək, istiqamətləndirərək bir yerdən keçib getməsinə, ya bir yerə keçməsinə kömək etmək, ya keçməyə məcbur etmək. Qonaqları yuxarı başa keçirmək. Mal qaranı çaydan (meşədən, körpüdən) keçirmək. Sərhəddən qoşun keçirmək. – Rüstəm… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müdərris — is. <ər.> köhn. Müəllim, dərs verən adam. Mədrəsə içrə müdərris verdiyi min dərsdən; Yey durur meyxanədə bir cam vermək bir gözəl. F.. Bizlərdə şəyirdə tema verib yazı yazdırmaq adəti rus müdərrislərindən götürülüb. C. M.. Müdərrislərimiz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vasitəçilik — is. Arada vasitə olma; vasitəçi işi; miyançılıq. <Bəxtiyar> axundun özünə müraciət etməyə, onun vasitəçiliyi ilə inəyini geri almağa qərar verdi. S. H.. Vasitəçilik etmək – arada vasitə olmaq. Mirzə Həbib ağa bir qafqazlıya vasitəçilik… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”